Tumblelog by Soup.io
 • catscradle
 • gooonomi
 • martynkowa
 • RedPenny
 • bezpodtekstow
 • serialowa
 • whim
 • plumi
 • commonpeople
 • ladygrey
 • kamizelka
 • patrycy
 • siebiemidaj
 • Zaptuss
 • baboo
 • girlsnightout
 • californialove
 • imagineallthepeople
 • dzieckokwiatu
 • unitedsoupsfilm
 • szaaatan
 • igafiga
 • slowik
 • youngadult
 • ladyluck
 • LiveWellLoveMuch
 • pipi
 • thankgodimwoman
 • splitpersonality
 • ladyawesome
 • morgai
 • Doopamina
 • mielle
 • kanyewestt
 • rihannnna
 • cyna
 • Clary
 • death-is-my-friend
 • zamulasz
 • blueberries
 • sweetdestruction
 • TakingControl
 • mariola
 • goszka
 • jakoob
 • feelfree
 • vanillafudge
 • osaki
 • liwiadruzylla
 • greendaemon
 • chujawa
 • creativesuccessalliance
 • valsqld
 • coupdetat
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

Ona nie potrzebowała dużo, pragnęła bardzo niewiele. Miłego słowa, szczerości, świeżego powietrza, czystej wody, ogrodu, pocałunków, książek do czytania, bezpiecznych ramion, przytulnego łóżka, kochać i być kochaną.
— Starra Neely Blade
(via cytatyvv)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianot-alice not-alice
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
(via zlotemyslibondii)
4660 1c71 500
Reposted fromRemulaner Remulaner viadepresja depresja
2496 2c99 500
Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadepresja depresja
1565 6c3d
1063 2592
Reposted fromels els viawasnae wasnae
5694 e9b6 500
0580 7b2a 500
Reposted fromgket gket viaZircon Zircon
6432 88aa

Harambe died for your choco

Reposted frommyry myry viavol vol
1079 19cf
Reposted frommentalstate mentalstate viakalbien kalbien
1037 612a
Reposted fromundine undine viayourhabit yourhabit
1560 69de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafinatka finatka
1559 6964
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafinatka finatka
7325 676a 500
Reposted fromnudityandnerdery nudityandnerdery viafinatka finatka
3836 1941
Reposted fromwwannie wwannie viafinatka finatka
2517 5b1d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakundel kundel
6019 7095 500
Reposted fromamatore amatore viadivi divi
4166 5558 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl